O nama

Usluge

Partner GMP Logistics

O nama

Si Be LOGISTICS  je kompanija koja se bavi organizacijom transporta, skladišnom logistikom te posredovanjem u carinjenju.
Sa sjedistem Untershausen-u, u Njemačkoj i skladišnim prostorom predstavlja ozbiljnog partnera za cirkulacije tovara izmedju više zemalja. Za potrebe transporta raspolažemo vlastitim vozilima, a istovremeno smo dio transportne mreže sačinjene iz više međunarodnih kompanija iste branše kao i stalnih partnera za lokalnu distribuciju unutar zemalja jugoistočne Evrope. Aktivno povezujemo zemlje jugoistočne Evrope sa centralnoevropskim zemljama sa stalnim sedmičnim linijama na  raznim relacijama. U saradnji sa vodećim svijetskim kompanijama vršimo usluge brodskog transporta kao i transporta željeznicom.
U sferi avionskog transporta poslujemo sa aerodromskim službama. Za kvalitetan i siguran transport obezbjeđujemo osiguranje robe u transportu i skladištenju i to u saradnji sa međunarodnom  osiguravajućom kućom.

Transport

U skladu sa potrebama i željama klijenta organizujemo sve tipove transporta:

Na svaki Vaš upit odgovorićemo. U okviru drumskog transporta imamo redovne linije (jednom sedmično) za:

 • Austriju
 • Sloveniju
 • Njemačku

Zbirni transport iz Turske, kao i zbirni transport iz zemalja zapadne Evrope (Njemacke, Italije, Slovenije, Austrije…)

Transport vozom

U zavisnosti od potreba klijenta, željeznički transport robe organizujemo kao direktan ili kombinovani transport (u kombinaciji sa drumskim, avio i vodnim transportom).
Prevoz robe željeznicom jedan je od najekonomičnijih vidova transporta. Upravo da bismo svojim klijentima obezbijedili pogodnosti koje obezbjeđuje željeznički transport, uspostavili smo čvrstu saradnju sa vodećim svjetskim operaterima i željezničkim upravama.
Ukoliko mejsto preuzimanja ili dostave robe nije grad u kome se nalazi željeznički terminal, pružamo mogućnost multimodalnog prevoza (utovar/istovar na dogovorenoj adresi, prevoz robe do/sa željezničke stanice i predaju Vašeg tereta).
GMP LOGISTICS željeznički transport robe može organizovati u pojedinačnim vagonskim pošiljkama, grupama kola i maršutnim vozovima.
U zavisnosti od vrste robe, željeznički transport vršimo običnim ili specijalnim vagonima, vagonima sa visokim stranicama i otvorenim i zatvorenim vagonima.
Za prevoz automobila koristimo specijalna plato kola za prevoz automobila.
S obzirom na to,  u stanju smo da ponudimo i uslugu transporta opasne robe i transporta specijalnih tereta, kao što su vangabaritni i nestandardni tereti.
GMP LOGISTICS uz uslugu željezničkog transporta, za svoje klijente obavlja i sve prateće aktivnosti:

 • Vršimo utovar/istovar robe i pripremu robe za transport
 • Obezbjedjujemo neophodne dozvole
 • Pripremamo tovarni list i ostalu dokumentaciju
 • Obavljamo carinsku proceduru
 • Pratimo vagone
 • Obavještavamo klijenta o vremenu dospjeća robe

Sa pouzdanim saradnicima širom svijeta, u mogućnosti smo da svojim klijentima ponudimo i skladištenje robe prije i poslije željezničkog transporta.
Za kvalitet usluge i bezbijednost robe, kompanija GMP LOGISTICS svojim klijentima daje i pravnu garanciju prilikom potpisivanja ugovora,
a robu klijenata možemo dodatno osigurati kod renomioranih osiguravajućih kuća.

Vaš zahtjev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@gmplogistics.com ili putem WEB forme.

Transport avionom

GMP LOGISTICS dugi niz godina bavi se avio transportom robe i sa poznatim aviokompanijama ima zaključene ugovore po posebnim uslovima, tako da prevoz robe svojim klijentima nudi sa specijalnim pogodnostima.

Uzimajući u obzir da je našim klijentima potreban brz način transporta, uslugu avio transporta vršimo ka svim destinacijama, a u preuzimanje i dostavu robe realizujemo u najkraćem roku.

Avio transport robe kompanija GMP LOGISTICS organizuje kao direktan ili kombinovan transport .

Ukoliko mjesto preuzimanja robe nije grad u kome se nalazi aerodrom, pružamo mogućnost multimodalnog prevoza (utovar na dogovorenoj adresi, prevoz do
aerodroma, istovar i predaju Vaše robe magacinu na aerodromu).

Uslugu avio transporta obavljamo po principu „od vrata do vrata“, što znači da, po potrebi robu preuzimamo na dogovorenoj adresi, prevozimo do aerodroma,
preuzimamo na destinaciji i isporučujemo je na dogovorenu adresu bilo gdje u svijetu.

U okviru usluge avionskog transporta kompanija GMP LOGISTICS, po želji klijenta, preuzima odgovornost i za sve prateće aktivnosti:

 • Priprema dokumentacije
 • Obavljanje svih špediterskih radnji u vezi izvoznog/uvoznog carinjenja robe
 • Organizovanje  ekspresnih pošiljki
 • Praćenje pošiljke
 • Obavještavanje klijenta o vremenu prispijeća i dostave

Bilo da Vam je potrebno da svoju robu skladištite prije ili poslije transporta, kompanija GMP logistics nudi Vam uslugu skladištenja u savremeno opremljenom skladišnom prostoru a u slučaju da vam je potrebno skladištenje robe u inostranstvu ostvarena je saradnja sa pouzdanim firmama širom svijeta, koje garantuju jednak kvalitet skladištenja.

Za sigurnost pošiljki za koje preuzimamo odgovornost tokom avio transporta, dajemo Vam garanciju firme, a robu možemo dodatno osigurati kod osiguravajućih kompanija sa kojima imamo potpisane ugovore.

Vaš zahtjev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@gmplogistics.com ili putem WEB forme.

Transport brodom

Ukoliko želite da Vaša roba bude transportovana brodom, kompanija GMP logistics nudi Vam usluge prevoza robe svim vidovima vodnog saobraćaja (riječni, pomorski, okeanski).

Vodeni transport

Vodni saobraćaj najpogodniji je i najekonomičniji za transport velikih količina robe i vangabaritnog tereta.

U zavisnosti od zahtjeva klijenta, destinacije i specifičnosti robe, kompanija GMP logistics vodni transport robe organizuje kao direktan ili kombinovani transport robe
(u kombinaciji sa drumskim i željezničkim  transportom).

Sarađujemo sa brodskim agencijama širom svijeta i zahvaljujući razvijenoj mreži partnera klijentima nudimo praktično neograničen tovarni prostor, brzu i profesionalnu uslugu transporta ka svim destinacijama.

Uslugu vodnog transporta organizujemo po principu „od vrata do vrata“.

Naša kompanija Vašu robu preuzima na dogovorenoj adresi i prosljeđuje je do najbliže luke.
Naš tim i naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Za naše klijente organizujemo

 • Prevoz punih kontejnerskih utovara (FCL)
 • Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni transport preporučujemo klijentima kojima je potreban transport manjih količina roba do/sa udaljenih destinacija. Ovaj transport podrazumijeva da se Vaša roba prevozi u kontejneru sa robom drugih klijenata, tako da ne morate da uzimate u zakup cijeli kontejner koji Vam nije potreban i ne postoji minimum robe koji može biti transportovan.

Uz vodeni transport, obavljamo i sve prateće usluge u nakraćem roku:

 • Obezbeđenje kontejnera
 • Prevoz do najbliže ukrcajne luke i prevoz od iskrcajne luke do željene destinacije
 • Ukrcavanje/iskrcavanje robe
 • Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije
 • Obavljanje carinske procedure i svih špediterskih radnji
 • Praćenje pošiljki tokom transporta
 • Obavještavanje klijenta o robi tokom transporta i vremenu dospijeća robe

Na Vaš zahtev, robu u transportu možemo dodatno osigurati sa nekim od osiguranja sa kojima naša kompanija ima potpisane ugovore.

Vaš zahtjev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@gmplogistics.com ili putem WEB forme.

Transport kamionom

GMP logistics iskusno i profesionalno organizuje drumski transport robe kako u BiH, tako i iz i ka svim svjetskim destinacijama.
Raspolažemo sopstvenim vozilima za prevoz robe i sarađujemo sa prevoznicima širom svijeta, tako da smo u mogućnosti da za
bilo koje destinacije transport robe organizujemo u najkraćem mogućem roku.
Efikasnost i vrhunski kvalitet usluge upravo su ono što kompaniju GMP LOGISTICS čini liderom u oblasti drumskog transporta robe.

U skladu sa potrebama klijenata, drumski transport robe možemo organizovati kao direktan transport, ili u cilju snižavanja troškova i uštede vremena naših klijenata, kao kombinovan transport  ili kao zbirni transport.

Uz uslugu drumskog transporta, u najkraćem mogućem roku obavljamo i sve prateće aktivnosti:

 • Pribavljanje svih vrsta dozvole i dokumentacije neophodne za međunarodni transport
 • Obavljanje carinskih procedura
 • Špediciju
 • Distribuciju

Pored carinskih skladišta, kompanija GMP LOGISTICS nudi Vam uslugu skladištenja u savremeno opremljenom skladišnom prostoru i u inostranstvu

Robu možemo dodatno osigurati kod osiguravajućih kompanija sa kojima imamo potpisane ugovore.

Vaš zahtjev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@gmplogistics.com ili putem WEB forme.