SIBE LogisticsSi Be LOGISTICS  je kompanija koja se bavi organizacijom transporta, skladišnom logistikom te posredovanjem u carinjenju.
Sa sjedistem Untershausen-u, u Njemačkoj i skladišnim prostorom predstavlja ozbiljnog partnera za cirkulacije tovara izmedju više zemalja. Za potrebe transporta raspolažemo vlastitim vozilima, a istovremeno smo dio transportne mreže sačinjene iz više međunarodnih kompanija iste branše kao i stalnih partnera za lokalnu distribuciju unutar zemalja jugoistočne Evrope. Aktivno povezujemo zemlje jugoistočne Evrope sa centralnoevropskim zemljama sa stalnim sedmičnim linijama na  raznim relacijama. U saradnji sa vodećim svijetskim kompanijama vršimo usluge brodskog transporta kao i transporta željeznicom.
U sferi avionskog transporta poslujemo sa aerodromskim službama. Za kvalitetan i siguran transport obezbjeđujemo osiguranje robe u transportu i skladištenju i to u saradnji sa međunarodnom  osiguravajućom kućom.