GMP LOGISTICS dugi niz godina bavi se avio transportom robe i sa poznatim aviokompanijama ima zaključene ugovore po posebnim uslovima, tako da prevoz robe svojim klijentima nudi sa specijalnim pogodnostima.

Uzimajući u obzir da je našim klijentima potreban brz način transporta, uslugu avio transporta vršimo ka svim destinacijama, a u preuzimanje i dostavu robe realizujemo u najkraćem roku.

Avio transport robe kompanija GMP LOGISTICS organizuje kao direktan ili kombinovan transport .

Ukoliko mjesto preuzimanja robe nije grad u kome se nalazi aerodrom, pružamo mogućnost multimodalnog prevoza (utovar na dogovorenoj adresi, prevoz do
aerodroma, istovar i predaju Vaše robe magacinu na aerodromu).

Uslugu avio transporta obavljamo po principu „od vrata do vrata“, što znači da, po potrebi robu preuzimamo na dogovorenoj adresi, prevozimo do aerodroma,
preuzimamo na destinaciji i isporučujemo je na dogovorenu adresu bilo gdje u svijetu.

U okviru usluge avionskog transporta kompanija GMP LOGISTICS, po želji klijenta, preuzima odgovornost i za sve prateće aktivnosti:

  • Priprema dokumentacije
  • Obavljanje svih špediterskih radnji u vezi izvoznog/uvoznog carinjenja robe
  • Organizovanje  ekspresnih pošiljki
  • Praćenje pošiljke
  • Obavještavanje klijenta o vremenu prispijeća i dostave

Bilo da Vam je potrebno da svoju robu skladištite prije ili poslije transporta, kompanija GMP logistics nudi Vam uslugu skladištenja u savremeno opremljenom skladišnom prostoru a u slučaju da vam je potrebno skladištenje robe u inostranstvu ostvarena je saradnja sa pouzdanim firmama širom svijeta, koje garantuju jednak kvalitet skladištenja.

Za sigurnost pošiljki za koje preuzimamo odgovornost tokom avio transporta, dajemo Vam garanciju firme, a robu možemo dodatno osigurati kod osiguravajućih kompanija sa kojima imamo potpisane ugovore.

Vaš zahtjev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@gmplogistics.com ili putem WEB forme.