400x420sibehome

  • Transport – robe
  • Skladištenje – robe
  • Posredovanje – robe

Si Be Logistics GmbH iskusno i profesionalno organizuje sve vrste transporta roba ka svim svjetskim destinacijama .
Efikasnost i vrhunski kvalitet usluge upravo su ono što kompaniju Si Be Logistics GmbH čini liderom u oblasti transporta i skladištenja robe, kao i posredovanja .
U skladu sa potrebama klijenata, transport možemo organizovati kao direktan transport, u cilju snižavanja troškova i uštede vremena naših klijenata, i kao kombinovani ili zbirni transport.
Uz uslugu transporta, u najkraćem roku obavljamo i sve prateće aktivnosti:

  • Pribavljanje svih vrsta dozvola i dokumentacije neophodne za međunarodni transport
  • Obavljanja carinskih formalnosti
  • Špedciju
  • Distribuciju
  • Skladištenje roba
  • Posredovanje

Pored transporta i skladištenja roba kompanija Si Be Logistics GmbH Vam nudi posredovanje u uspostavljanju saradnje sa partnerskim firmama u jugoistočnoj Evropi preko partnerske firme GMP LOGISTICS DOO , Bosna i Hercegovina .
Vaš zahtjev za ponudu transporta, skladištenja, posredovanja ili eventualna pitanja možete
poslati na info@sibelogistics.eu ili putem web forme.